komunikacja kultur

Poznanie innych kultur, ich obyczajów i religii jest w obecnych czasach koniecznością. Narody się mieszają poprzez emigrację do różnych państw świata. Musimy być przygotowani na to, iż wśród znajomych będziemy mieć do czynienia z osobami, które wyznają inną religię i są oni wyczuleni na gesty i słowa, które mogą znaczyć zupełnie co innego, niż u nas. Dlatego warto zgłębić wiedzę i poznać odmienność wielokulturową.

Gdzie zdobędziemy wiedzę o innych religiach i kulturach?

Aby umieć rozmawiać z osobami, które mają zakorzenioną inną kulturę niż nasza, potrzebujemy zgłębić temat. Najprostszym sposobem jest kształcenie dostępne w systemie USOS UKSW. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształci studentów na kierunku Komunikacja Kultury i Religii. Mogą zapisać się na ten kierunek studenci, którzy ukończyli licencjat z niżej wymienionych kierunków:

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • kulturoznawstwo,
  • komunikacja międzykulturowa,
  • religioznawstwo,
  • misjologia,
  • antropologia kulturowa,
  • marketing i komunikacja rynkowa,
  • human resources i coaching.

Wymienione kierunki ułatwią studiowanie Komunikacji Kultury i Religii, ale absolwenci pozostałych kierunków również mogą starać się o przyjęcie na interesujący nas KKiR, a ukończenie studiów 2 stopnia na kierunku KKiR pozwoli nam lepiej zrozumieć ludzi odmiennych kulturowo i nauczy nas odpowiednich relacji między nimi.

Bardzo ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi z innych kontynentów i odłamów religijnych. Spotkamy ich w naszym kraju, a także w ich rdzennych państwach, gdzie być może przyjdzie nam pracować zawodowo lub w wolontariacie. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą nam poruszać się po zróżnicowanym kulturowo i religijnie świecie, nie popełnimy gaf i nie przysporzymy sobie tym kłopotów.

Czego nauczymy się na kierunku KKiR?

Studia 2 stopnia oprócz teorii mają w programie przewidziane praktyki zawodowe i wiele ćwiczeń w obrębie uczelni oraz poza nią. Całokształt dydaktyczny kształcenia USOS UKSW na kierunku Komunikacji Kultury i Religii pozwoli nam poznać między innymi podstawowe reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej i międzynarodowej. Zrozumiemy związek między religią a polityką innych kultur. Będziemy umieć rozpoznać różnice między poszczególnymi religiami (na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce, Azji, Oceanii). Poznamy również podstawowe zasady dotyczące komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej.

Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli posługiwać się różnorodnymi formami komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej. W ten sposób łatwo nawiążemy kontakty z osobami o odmiennych poglądach i znając ich kulturę, będziemy umieli zachować zażyłe stosunki bez wzniecania konfliktów. Łatwo nam będzie zastosować wyuczone metody podczas obserwacji i trafnie interpretować zachowania i zjawiska międzykulturowe i międzyreligijne.

Jakie kompetencje społeczne zdobędziemy?

USOS UKSW komunikacja kultury i religii
Źródło: Pixabay.com

Zdobycie kompetencji społecznych jest bardzo ważną strategią w całym naszym życiu. Uczyć się powinniśmy nieustannie bez względu na przybywanie nam lat. Docenienie znaczenia postaw religijnych pozwoli nam utrzymać w dobrych stosunkach nawiązane relacje, a także rozwinąć prawidłowe więzi w środowiskach społecznych.

Kształcenie USOS UKSW (kier. KKiR) da nam możliwość pracy w grupie odmiennej kulturowo i religijnie, i przyjmować w niej bez lęku różne role. Będziemy umieć znajdować dobre rozwiązania podczas pojawiających się konfliktów na tle w/w odmienności.

Nie będzie nas dziwić inne zachowanie przedstawicieli odmiennych kulturowo i religijnie, nie będziemy się ich bać, bez żadnych uprzedzeń nawiążemy z nimi miłe relacje, zachowując dla nich szacunek. Odmienne przekonania religijne nie powinny być murem nie do przekroczenia. Posiadając wszystkie te umiejętności i wiedzę otworzy nam się ogromny rynek pracy we wszystkich narodowościach.

Rekrutacja

Aby móc ubiegać się na w/w studia kandydat musi przedstawić średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę z toku studiów. Kandydat będzie musiał mieć zaliczone tzw. efekty kształcenia podane w tabeli. Można je zdobyć także po ukończonych studiach 1 stopnia, jeżeli były one inne niż wymagane.

Absolwenci z zagranicy również mają szansę na dostanie się na KKiR.

Źródła:

 

 

 

 

 

 

One Thought on “USOS UKSW – kierunek Komunikacja Kultury i Religii – jakie możliwości oferuje nowa ścieżka kształcenia?”

  • Jestem po tym kierunku i bez problemu znalazłam pracę w domu kultury w swojej miejscowości. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje są mocno powiązane z moimi zainteresowaniami 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.